Užitečná typologie

Abychom dokázali správně interagovat s jinými lidmi, vhodně k nim přistupovat, přizpůsobovat naši vzájemnou komunikaci a spět tak k lepšímu porozumění i lepším pracovním výsledků, je dobré osvojit si určitou typologii osobnosti. Seznámit se s faktem, že ne všichni vidí svět podobně jako my. Jako jednotlivci jsou lidé velmi rozmanití a stejné situace prožívají různým způsobem. Pokud tedy chceme co nejlépe odhalit způsob, jakým ke druhému člověku přistupovat, jak s ním jednat, lidově řečeno jej prokouknout, je dobré umět si jej zařadit a následně naši komunikaci vhodně přizpůsobit.

Porozumíte lépe nejen druhým, ale i sobě

Z chování lidí můžeme usuzovat na jejich povahové vlastnosti, později i na jejich charakter. V různých situacích se ale lidé chovají různě, okolnosti výrazně ovlivňují naše chování i způsob, jakým reagujeme na podněty. Díky virtuálnímu kurzu v délce 55 minut si hravě osvojíte užitečné informace, naučíte se s nimi pracovat a používat jich ve svém každodenním životě. Tyto znalosti a dovednosti se hodí každému, kdo řídí kolektiv lidí, pracuje s lidmi, denně komunikuje a chce zlepšit a zefektivnit svou každodenní interakci s ostatními.

Comments are closed.